Z médií


22.07.2017

Prečo si vybrať baristu za životného partnera?

zdroj: TV Markíza/relácia Reflex


14. 05. 2016

Budúci barmani absolvovali viaceré súťažné disciplíny

zdroj: http://nasaprievidza.sme.sk/c/20163408/buduci-barmani-absolvovali-viacere-sutazne-discipliny.html

buducibarmani


05. 05. 2016

RTV Prievidza – Prehliadka farieb, vôní a chutí

zdroj: www.rtvprievidza.sk

Počas Gastrodní – teda akéhosi sviatku na Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Prievidzi sa škola mení na plno prevádzok. Bary, kaviarne, reštaurácia, … . Žiaci tak vykonávajú praktickú maturitnú skúšku naživo. Rozhovor so mnou ako TOP a Marketing manažérom prevádzky, ktorou som vykonal úspešnú Praktickú Časť Odbornej Zložky Maturitnej Skúšky.


28. 04. 2016

TV Markíza – Mladá Budúcnosť

zdroj: www.markiza.sk

Počas Gastrodní si žiaci SOŠ OaS v Prievidzi musia vytvoriť na dva dni reálnu prevádzku pre širokú verejnosť. Táto udalosť je zároveň Praktickou Časťou Odbornej Zložky Maturitnej Skúšky.


11. 11. 2015

Umenie prípravy kávy predviedli v Prievidzi zruční baristi

zdroj: http://nasaprievidza.sme.sk/c/20061552/umenie-pripravy-kavy-predviedli-v-prievidzi-zrucni-baristi.html#ixzz47QLlRdnC

umenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


12. 04. 2015

Magická trinástka mladého baristu

zdroj: http://nasaprievidza.sme.sk/c/7747350/magicka-trinastka-mladeho-baristu.html

magicka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


18. 11. 2014

MY – Hornonitrianske noviny (Prieboj) – článok

zdroj: http://nasaprievidza.sme.sk/c/7576418/samuel-chlpek-chce-zmenit-zauzivane-stereotypy-pitia-kavy.html