O mne

Celý môj profesijný život sa začal formovať počas strednej školy, kedy som vyštudoval Strednú odbornú školu obchodu a služieb v Prievidzi, odbor hotelová akadémia. Prešiel som si pracovnými pozíciami ako barback, reštauračný a hotelový čašník, barman a barista. V tomto období bolo mojou veľkou ambíciou viesť vlastný blog a venovať ho práve gastro aktivitám. Odbor, ktorý som študoval sa tak jednoducho stal súčasťou môjho každého dňa.

Po strednej škole som bol prijatý na Ekonomickú univerzitu v Bratislave, kde som sa ako poslucháč študíjneho odboru Podnikanie v cestovnom ruchu a službách stal absolventom bakalárskeho štúdia.

Vždy som sa snažil hľadať akúkoľvek spojitosť medzi gastronómiou a marketingom. Jeho spojenie vie prinášať reštauráciam a hotelom nových klientov. Dnes pokračujem v štúdiu na Ekonomickej univerzite v inžinierskom programe Manažment cestovného ruchu, no popritom sa stále snažím obohacovať o nové poznatky vo svete margetingu a prepájať ich na súčasný stav cestovného ruchu, hotelierstva a gastronómie v podmienkach Slovenskej republiky.

Aktuálne pôsobím na pozícii lokálneho riaditeľa pre celosvetovo známy kávovo-lifestylový magazín Standart, kde sa ako súčasť skvelého tímu snažíme vytvárať hodnotné tlačené periodikum v 21. storočí.