fbpx

O mne

Celý môj profesijný život sa začal formovať počas strednej školy – vyštudoval som Strednú odbornú školu obchodu a služieb v Prievidzi, odbor hotelová akadémia. Prešiel som si pracovnými pozíciami ako barový barback, reštauračný a hotelový čašník, barman a barista. V tomto období bolo mojou veľkou ambíciou viesť vlastný blog a venovať ho práve gastro aktivitám. Odbor, ktorý som študoval sa tak jednoducho stal súčasťou môjho každého dňa.

Po strednej škole som bol prijatý na Ekonomickú univerzitu v Bratislave, kde som sa ako poslucháč študíjneho odboru Podnikanie v cestovnom ruchu a službách stal absolventom bakalárskeho štúdia V roku 2021 som úspešne ukončil inžiniersky stupeň tej istej univerzity v odbore Manažment cestovného ruchu.

Vždy som sa snažil hľadať akúkoľvek spojitosť medzi gastronómiou a marketingom. Jeho spojenie vie prinášať reštauráciam a hotelom nových klientov. Dnes pokračujem v štúdiu na Ekonomickej univerzite ako interný doktorand v programe marketingový a obchodný manažment. Popritom sa stále snažím obohacovať o nové poznatky vo svete cestovného ruchu, marketingu a ich prepojenosti. Cestovný ruch, hotelierstvo a gastronómia v podmienkach Slovenskej republiky mi nie je ľahostajná.

Množstvo praktických skúseností som získal na pozícii lokálneho riaditeľa pre celosvetovo známy kávovo-lifestylový magazín Standart. V roku 2020 som prijal výzvu priamo participovať na zviditeľnení domáceho cestovného ruchu. Podieľal som sa na propagácii Slovenskej republiky počas príprav na medzinárodný trh Bolsa de Turismo de Lisboa v portugalskom Lisabone. Tu som pôsobil ako stážista a junior assistent Veľvyslanca Slovenskej republiky v Lisabone, Ing. Oldřicha Hlaváčka.

Dnes pôsobím ako špecialista pre digitálny marketing a sociálne siete v Národnom osvetovom centre (štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky). Skúsenosti, ktoré som za viac ako 7 rokov praxe v cestovnom ruchu mohol nadobudnúť posúvam ďalej ako lektor Akadémie hoteliera.