fbpx

O mne

Celý môj profesijný život sa začal formovať počas strednej školy – vyštudoval som Strednú odbornú školu obchodu a služieb v Prievidzi, odbor hotelová akadémia. Prešiel som si pracovnými pozíciami ako barový barback, reštauračný a hotelový čašník, barman a barista. V tomto období bolo mojou veľkou ambíciou viesť vlastný blog a venovať ho práve gastro aktivitám. Odbor, ktorý som študoval sa tak jednoducho stal súčasťou môjho každého dňa.

Po strednej škole som bol prijatý na Ekonomickú univerzitu v Bratislave, kde som sa ako poslucháč študíjneho odboru Podnikanie v cestovnom ruchu a službách stal absolventom bakalárskeho štúdia. V roku 2021 som úspešne ukončil inžiniersky stupeň tej istej fakulty v odbore Manažment cestovného ruchu.

Vždy som sa snažil hľadať akúkoľvek spojitosť medzi gastronómiou a marketingom. Jeho spojenie vie prinášať reštauráciam a hotelom nových klientov. Dnes pokračujem v štúdiu na Ekonomickej univerzite ako interný doktorand v programe marketingový a obchodný manažment. Moja vedecko-výskumná činnosť sa pod vedením doc. Ing. Moniky Naďovej Krošlákovej, PhD. zameriava na problematiku významu rodinného podnikania pre podporu regionálneho rozvoja na Slovensku. Popritom sa stále snažím obohacovať o nové poznatky vo svete cestovného ruchu, marketingu a ich prepojenosti. Cestovný ruch, hotelierstvo a gastronómia v podmienkach Slovenskej republiky mi nie sú ľahostajné.

Množstvo praktických skúseností som získal na pozícii lokálneho riaditeľa pre celosvetovo známy kávovo-lifestylový magazín Standart. V rámci marketingových aktivít som stál za viacerými úspešnými projektami, ako napr. Whisky Fest Bratislava, Majstrovstva Slovenska v príprave kávy – BARISTA 2018 a 2019, Slovak AeroPress Championship, Czech AeroPress Championship, Festival Svetových Destilátov Košice, Folklórny Festival Východná 2019, 2021, 2022, 2023 a iné. V rokoch 2020 a 2022 som prijal výzvu priamo participovať na zviditeľnení domáceho cestovného ruchu a podieľal som sa na propagácii Slovenskej republiky počas príprav na medzinárodný trh Bolsa de Turismo de Lisboa v portugalskom Lisabone. Pôsobil som tu ako stážista a junior asistent Veľvyslanca Slovenskej republiky v Lisabone, Ing. Oldřicha Hlaváčka.

Dnes pôsobím na pozícii špecialistu pre digitálny marketing a sociálne siete v Národnom osvetovom centre (štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky). Skúsenosti, ktoré som za viac ako 7 rokov praxe v cestovnom ruchu mohol nadobudnúť posúvam ďalej ako lektor Akadémie hoteliera. Mimo pracovné odvetvie som členom Specialty Coffee Association, Centra rodinného podnikania, ale aj Komisie cestovného ruchu pri Mestskom zastupiteľstve v Bojniciach.

V roku 2020 som získal ocenenie študentskej osobnosti cestovného ruchu Katedry cestovného ruchu na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave a v akademickom roku 2021/2022 som bol organizáciou Junior Chamber International Slovakia nominovaný v ankete Študentská osobnosť Slovenska.

Sebarozvoj a neustále napredovanie v oblasti marketingu chcem aj naďalej spájať s cestovným ruchom (turizmom, ubytovaním a gastronómiou) a posilňovať tak nie len povedomie o možnostiach domáceho a aktívneho zahraničného cestovného ruchu, ale aj ekonomický prínos z týchto oblastí do jednotlivých regiónov našej krajiny.